Outsourcing programistów iOS i Android

Wynajmujemy programistów w modelu time & material dla agencji, software house'ów, startupów i firm realizujących własne projekty mobilne. Poznaj zasady współpracy i nasz zespół programistów!

Korzyści

Elastyczność zatrudnienia

Wynajmujesz programistów tylko na czas trwania projektu. Nie musisz się wiązać z pracownikiem na stałe umową o pracę

Niższe koszty

Płacisz tylko za rzeczywisty czas pracy specjalistów i nie ponosisz kosztów urlopów pracowników, chorobowego, zdarzeń losowych, benefitów pozapłacowych, kosztów stworzenia i utrzymania stanowiska pracy (komputer, urządzenia testowe, licencje, itp.)

Brak procesu rekrutacji

Nie musisz przeprowadzać czasochłonnego i kosztownego procesu rekrutacji pracowników

Wysokie kwalifikacje specjalistów

Gwarantujemy doświadczenie, wysokie kwalifikacje i zdolności komunikacyjne naszego personelu zaangażowanego w projekt

Zwinna metodyka pracy

Zmieniające się w czasie projektu wymagania i priorytety możesz natychmiast wcielić w życie bez konieczności dodatkowych wycen i zbędnych formalności. Model time & material jest najbardziej efektywną formą prowadzenia zwinnych projektów

Bezpośredni kontakt z programistami

Nasi specjaliści stają się częścią twojego zespołu projektowego i podlegają bezpośrednio twojemu kierownikowi projektu. Masz codzienny bezpośredni kontakt ze specjalistami tak jakby byli zatrudnieni na umowę o pracę w twojej firmie

Zastępstwa

W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty lub odejścia z pracy zapewniamy nową osobę na jego miejsce. Nie jesteś zadowolony z pracy naszego specjalisty? Możesz poprosić o jego zmianę

Transparentne zasady współpracy

Stały, bezpośredni kontakt z programistami w połączeniu ze szczegółowym raportowaniem zadań i czasu pracy specjalistów buduje atmosferę wzajemnego zaufania i sprzyja efektywnemu wykorzystaniu zasobów

Formalności

 • Umowa ramowa

  Precyzuje zasady współpracy między stronami takie jak przeniesienie praw autorskich, zachowanie poufności, wyznaczenie koordynatorów, godziny pracy, kryteria akceptacji wykonanych prac, sposób rozliczenia i terminy płatności, reguły zastępowania specjalistów, zakaz zatrudniania personelu stron umowy

 • Zamówienia

  Na podstawie umowy ramowej są podpisywane zamówienia na świadczenie usług programistycznych. Zamówienie zazwyczaj jest podpisywane na okres jednego lub kilku miesięcy dla wymienionych z imienia i nazwiska programistów z określeniem stawek godzinowych oraz zamawianej liczby osobogodzin

 • Raporty czasu pracy

  Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego jest generowany raport czasu pracy w postaci arkusza Excel. Raport zawiera następujące kolumny: data, imię i nazwisko specjalisty, nazwa zadania, szczegółowy opis wykonanych prac, liczba godzin pracy, stawka godzinowa, kwota do zapłaty. Raport jest wysyłany zleceniodawcy do akceptacji

 • Miesięczne faktury

  Akceptacja raportu czasu pracy za dany miesiąc jest podstawą do wystawienia faktury VAT na kwotę wynikającą z raportu i terminem płatności ustalonym w umowie ramowej

10

Android Programmers

10

iOS Programmers

8

Outsourcing clients

5

Years of experience in outsourcing

Nasi klienci

Poznaj nasz zaspół

Michał

CEO, wspólnik

Agnieszka

Asystentka Zarządu

Krzysztof

New Business Manager, wspólnik

Aneta

Wdrożeniowiec

Michał

Java Developer

Dominik

Android Developer

Mateusz

Programista frontend

Biuro

Wszyscy specjaliści pracują stacjonarnie w naszym biurze zlokalizowanym w Tarnowie

Technologie i narzędzia

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Slack, Skype

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Jira Software

REPOZYTORIUM KODU

Bitbucket

REJESTRACJA CZASU PRACY

Harvest

DOKUMENTACJA API

Swagger

MODELOWANIE

Visual Paradigm

DOKUMENTY

Google Suite

ANDROID

Java, Kotlin

WWW

Angular, Spring Framework

iOS

Objective c, Swift